AKORD2

Aplikace vznikla jako podpora stejnojmenného projektu VZP ČR.

 

Cílem aplikace je poskytování informací o průběhu projektu subjektům, které jsou do něj zařazeny.

 

Aplikace má dvě vrstvy: manipulační a prezentační. Manipulační vrstva získává data ze zdrojového systému, třídí je a ukládá do vlastních datových struktur. Součástí dat jsou i PDF dokumenty, které jsou v rámci projektu AKORD prostřednictvím sítě distribuovány jednotlivým subjektům projektu.

 

Prezentační vrstva poskytuje náhled na data. Přístup je diferencován pro různé role interních uživatelů a pro externí uživatele. Externí zobrazují pouze data, která se týkají jejich subjektu.

 

           AKORD2_1

 

Prezentační vrstva poskytuje textová (tabulková) i grafická data.

 

          AKORD2_2

 

Posledním úkolem aplikace je distribuce uživatelsky zadaných dokumentů subjektům zahrnutým v projektu. Interní uživatel s příslušnými právy má možnost předat vybraným subjektům libovolný dokument.

 

Parametry implementace

  • ORACLE 11
  • WebLogic aplikační server
  • ORDO 2.0 aplikační platforma
  • Frekvence získávání dat: 1x za měsíc
  • Objem jedné dávky dat: cca 10 MB