Ticketing pro České Radiokomunikace a. s.

V rámci projektu byl vyvinut a implementován informační systém sloužící k příjmu a zpracování uživatelských požadavků.

 

V rámci projektu byly nasazeny tyto moduly:

  • Incident Management
  • Problem Management
  • Service Desk (Service Request)
  • Change Management
  • Release Management

 

V průběhu projektu byla realizována celá řada úprav standardního nástroje AW ORDO, která tak z výsledného produktu činí ojedinělý a rozsáhlý, plně customizovaný software.

 

Součástí projektu byla integrace se stávajícími informačními a monitorovacími systémy, a to jak interně vyvinutými a používanými aplikacemi, tak těmi globálními. Nástroj byl integrován rovněž na externí softwarové nástroje partnerů a zákazníků Českých Radiokomunikací.

 

Systém obsahuje jak interní, tak externí řešitelské rozhraní. Součástí projektu bylo rovněž dodání responzivního designu pro mobilní zařízení.

 

Po spuštění ostrého provozu dodáváme Českým Radiokomunikacím služby podpory implementovaného nástroje a jeho dalšího drobného rozvoje.

 

 

Dashboard

 

Dashboard 

 

 

 

Přehled požadavků

 

Přehled požadavků 

 

 

Registrace požadavku

 

Registrace požadavku 

 

 

Mobilní zobrazení den

 

Mobilní zobrazení den

 

Mobilní zobrazení noc

 

Mobilní zobrazení noc