FINdb

Vývoj a podpora aplikace FINdb, která je postavená na konsolidaci finančních dat pro plánování, monitoring a reporting financí v IT.

Slouží tedy pro import různých finančních dat České spořitelny, a.s.

 

Jedná se především o sledování smluv, projektů, rozpočtů, požadavků, objednávek a čerpání rozpočtů. Také je zde obsažena správa podpůrných databází pro konfiguraci a reporting rozúčtování nákladů spojených s provozem aplikací na vybudované infrastruktuře a nákladů spojených s jednotlivými zaměstnanci.

 

Další nedílnou součástí aplikace je funkcionalita nákupního košíku, která slouží pro nákup nového hmotného, nehmotného majetku a služeb České spořitelny, a.s.

 

Architektura FINdb