KC Portal 2011

Jedná se o další ročník úspěšného projektu pro Českou spořitelnu, a.s., zaměřeného na implementaci a rozšiřování funkčností aplikace KC Portal

- interního webového portálu České spořitelny, a.s., který umožňuje správu ATM, poboček a POS a poskytuje mnoho dalších funkčností.

 

V rámci tohoto ročníku projektu byly implementovány zejména tyto funkčnosti / úpravy:

  • rozšíření životního cyklu správy ATM o kroky související s plánováním nových lokalit pro ATM, a to od návrhu přes schválení investice až po evidenci uzavřených smluv,
  • automatické generování obrázků s mapou a seznamem nejbližších ATM, které se na ATM zobrazí v případě, že je mimo provoz, bez hotovosti, apod., distribuce těchto obrázků na ATM a jejich automatická aktualizace na základě změn v síti ATM,
  • automatické generování dokumentů s měsíčními statistikami transakcí pro obchodní partnery České spořitelny, a.s.,
  • integrace evidenčních dat souvisejících se servisními zásahy na ATM s dohledovými a procesními nástroji České spořitelny, a.s.,
  • integrace aplikace s rozhraním Partner24,
  • úpravy související se změnou struktury Pobočkové sítě České spořitelny, a.s.,
  • revize zabezpečení aplikace a její upgrade tak, aby vyhovovala bezpečnostnímu standardu PCI DSS.

 

            KC_Portal_2011