Pohledávky pro VZP ČR

Projekt byl součástí širšího projektu, který si kladl za cíl podpořit vymáhání pohledávek.

 

Naše část měla za úkol vyřešit rozdělení pohledávek po splatnosti do segmentů a řídit jejich vymáhání. Samotné řízení je realizováno vytvářením akcí s danou pohledávkou spojených. Akce jsou buďto automatické nebo je řeší uživatelé.

 

Systém řízení pohledávek (SRP) je řešen v prostředí databáze ORACLE. Zde je logické jádro SRPu odpovědné za veškerou aktivitu. GUI je řešeno jako J2EE aplikace. Provozuje se na WebLogic serveru. Základem je aplikační platforma ORDO 2.0.

 

Data pohledávek jsou do SRPu importována ze zdrojových databází (RSZP). Úkolem SRPu jest data rozdělit do segmentů. Každý segment je spojen s určitým procesem - sledem akcí, které mají být s pohledávkou vykonány. SRP plánované akce odesílá do cílové aplikace. Ta je zodpovědná za jejich realizaci, buďto automatickou (SMS, dopisy), nebo manuální - předá akci vybranému uživateli. Výsledky akcí pak předává zpět do SRPu společně s daty pohledávek.

 

          Pohledavky_pro_VZP

 

Uživatelské rozhraní SRPu má dvě roviny: vlastní data a definice. První z nich zobrazuje data pohledávek a akce, které byly již vykonány a jejich výsledek. Tato část rozhraní je pouze ke čtení a ani nedává smysl požadovat zde jakékoliv uživatelské změny.

 

Druhá část rozhraní je určena k vytváření definic. Podle těchto definic:

  • je pohledávkám přidělena hodnota (hodnoty) skóre,
  • jsou pohledávky děleny do segmentů,
  • jsou na pohledávkách spouštěny procesy a odesílány požadavky na akce.

 

Parametry implementace:

  • ORACLE 11,
  • WebLogic aplikační server,
  • ORDO 2.0 aplikační platforma,
  • Celkový objem dat: jednotky mil subjektů a pohledávek,
  • Zpracování dat: v hodinových cyklech,
  • Objem dávky: jednotky změn 0,5 mil změn v jedné dávce.