Vývoj

i_Development.png

Predikce obratů

 • plánovací analytický modul
 • variantní výpočetní postupy
  • časové řady
   • aditivní
   • multiplikativní
  • modelování
   • výpočet cca. 25 veličin
  • okolo 30 globálních parametrů
 • cílový zákazník
  • střední a velké společnosti
 • dodávka
  • specifikace
  • instalace SW
  • doplnění funkcí dle požadavků
Prediction2

Prediction1     Prediction3