Projekt QG0

Nástrojová podpora IT procesů implementovaných v rámci významné finanční instituce.

 

Aplikace QG0 původně vznikla jako Quick GUI pro CA Service Desk. Jejím cílem bylo zjednodušit náhled na konfigurační položky a change ordery v CA SD / CA CMDB a jejich editaci a registraci.

 

Postupem času ale vyvstala potřeba řešit i další procesy, pro které v CA SD chyběla podpora, nebo byla nevyhovující.

 

Procesy řešené v QG0 jsou úzce navázané na proces Config Managementu. V současnosti zajišťuje QG0 podporu následujících procesů:

 • Správa konfigurací (Configuration management)
  • Náhledy a editace konfiguračních položek.
  • Vizualizace stromu služeb.
  • Proces založení nové konfigurační položky na základě žádosti ze Servisního katalogu, včetně napojení na další nástroje (např. HPOO pro vytvoření nového virtuálního serveru dle žádosti, apod.)
  • Rekonciliace dat konfiguračních položek z Mgmt nástrojů různých oddělení.
  • Reporting konzistence a úplnosti dat.
 • Správa změn (Change management)
  • Registrace Change orderů. Vyhodnocení nutného schvalování na základě vazeb konfiguračních položek.
  • Zpracování Change orderů.
  • Navázání Change orderu na Incident.
  • Reporting.
 • Správa datových center (Data center management)
  • Vizualizace místností a racků.
  • Rezervace místa v racku.
 • Provozní zásahy (Operation events)
 • Kapacitní plánování (Capacity management)
  • Sběr požadavků na navýšení kapacity.
  • Validace požadavků napříč technickými odděleními i z hlediska rozpočtu.

   

QG0 DC

 

QG0 SC