Service Desk

i_ServiceDesk.png

Service Desk

ServiceDesk je komplexní služba zajišťující co nejvyšší komfort zákazníků. ServiceDesk je organizační centrum umožňující sjednotit všechny komunikační kanály do jednoho místa a následně centrálně evidovat, vyhodnocovat a řídit dodávané služby bez ohledu na jejich rozsah a typ. Toto komunikační centrum je dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a vždy je schopné poskytnou okamžitou pomoc.

Komunikovat se ServiceDeskem je možné:

 • telefonicky,
 • elektronickou poštou,
 • www stránkami,
 • faxem, kurýrem…

ServiceDesk nabízí následující služby:

 • odborné technické poradenství – dostupné ihned,
 • evidenci událostí (poruch, instalací, …),
 • evidenci majetku (nákupy majetku, technická zhodnocení, …),
 • evidenci technických konfigurací (umístění, spojení funkčních celků, …),
 • vyhodnocení plnění dohodnutých úrovní služeb,
 • řešení komplexních problémů,
 • řízení externích dodavatelů,
 • statistická vyhodnocení evidovaných veličin.

Nejčastějším využitím ServiceDesku jsou služby odborného poradenství a kontroly poskytovaných služeb. Zákazník v tomto případě získává možnost okamžité telefonické pomoci, která je schopna vyřešit významný podíl všech technických problémů vznikajících při užívání výpočetní techniky. Nejdůležitějším aspektem je rychlost získané informace i když, zvláště v případech poruch hardware, není možno pomoci vzdáleně. I v případě, že pomoc není poskytnuta okamžitě zákazník ihned získává rámcovou představu složitosti problému a je informován i o době, která bude pravděpodobně nutná k odstranění závady. Stejně tak lze získat okamžitou informaci o aktuálním stavu řešené dodávky.

ServiceDesk je moderní způsob jak zrychlit a zkvalitnit službu spolu se zdokonalením evidence a vyhodnocování dodávaných služeb. Vzdálené okamžité poradenství zůstává hlavním přínosem ServiceDesku do dodávaných služeb.

„Dobrý den, dovolali jste se na ServiceDesk ..."