TA ČR

Cílem projektu je implementovat agendový informační systém ISTA pro Technologickou agenturu České republiky (TA ČR) a zajistit jeho podporu a další rozvoj.

 

TA ČR zajišťuje podporu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, přičemž nedílnou součástí je partnerství mezi výzkumnou, komerční a neziskovou sférou.

 

Projekt je rozdělen na fáze implementace a následné podpory:

 

  • Implementační fáze probíhala od ledna 2016 do prosinec 2017 a zahrnovala projektové řízení, kompletní analýzu (funkční, procesní, legislativní, bezpečnostní), vývoj a konfiguraci systému, migraci dat z původního systému, testování (včetně performance a security), nasazení a pilotního provozu. V rámci implementace byl postup ověřován pomocí vývoje a testování dvou prototypů.
  • Fáze podpory běží od ledna 2018 a je v současné době nasmlouvána na 5 let. Součástí podpory je řešení problémů a incidentů, drobný rozvoj v rámci podpory, ale také další vývoj dle požadavků Zákazníka.

 

Systém ISTA pokrývá celý životní cyklus projektů: vyhlášení veřejné soutěže, podávání návrhů projektů, formální kontrola, vyhodnocení (individuální posudky i kolektivní hodnocení odborných orgánů), uzavření smlouvy, realizace projektu včetně kontrol, ukončení projektu včetně závěrečné vyúčtování, vyhodnocení projektu a implementace výsledků do praxe. 

Životní cyklus projektu

 

Systém ISTA je postaven na Technologii ORDO Complex, která umožňuje rychlý vývoj modulárních, bezpečných a architektonicky čistých aplikací, na základě definice ve formátu XML a systému šablon. Architektura ORDO je třívrstvá a splňuje specifikaci Java EE 6.

Klíčové použité moduly jsou:

  • Definice a správa formulářů – konfigurace umožňuje nastavení polí různých typů, tlačítek, záložek, verzí formuláře, zařazení do workflow, validační pravidla, řízení uživatelských oprávnění atd. Přiklad definice formuláře

           Definice formuláře

 

  • Definice a správa procesů – umožňuje vizuální definici toku pracovních činností (workflow), časové limity, ošetření výjimečných stavů a sledování průběhu jednotlivých kroků. Uživatelské rozhraní aplikace umožňuje podle zařazení do příslušných rolí spouštět nové procesy a přehledným způsobem zobrazovat seznam přidělené práce. Příklad definice pracovního toku:

            Definice pracovního toku

 

  • Integrační platforma zajišťuje komunikaci a propojení jednotlivých modulů mezi sebou a mezi jednotlivými spolupracujícími systémy. Klíčové integrace implementované v ISTA: MagnusWeb (Bisnode), Spisová služba (S602), Google Apps, MojeID, eduID, IS VaVaI, Rejstřík trestů, RUIAN, Active directory
  • Modul pro reporting je určen pro administrátorskou tvorbu definic reportů přímo v aplikaci. Tento modul je přístupný pouze administrátorům nebo pracovníkům odpovědných za reporting. Příklad definice reportu:

            Definice reportu

  • Správa uživatelů a uživatelských rolí a oprávnění, včetně správy pracovních skupin