ePreskripce

Aplikace ePreskripce (EPS) stahuje data elektronických receptů (eRecept) ze SÚKL a poskytuje je ostatním informačním systémům v rámci zdravotní pojišťovny (ZP).

 

Původně SÚKL poskytoval data eReceptů jednotlivě, navíc pro každý eRecept bylo nutné podat několik požadavků. S dramatickým nárůstem eReceptů od 1.1.2018 (povinnost užití) byl tento způsob získávání dat nepoužitelný. SÚKL s předstihem změnil rozhraní a nyní data pro zdravotní pojišťovny poskytuje v denních dávkách jako sadu CSV souborů.

 

 ePreskripce

 

Aplikace EPS stahuje denní soubory SÚKL, data zpracuje a uloží do vlastní databáze. Odtud pak data poskytuje interním informačním systémům. Na zpracování (insert a proces dat) je k dispozici 8 aplikačních serverů. Celý proces je paralelizován tak, aby byl pro zpracování dat využit výkon všech osmi serverů.

 

Aplikace je postavena na platformě ORDO 2.0. Data jsou uložena v databázi ORACLE 11g. Pro integraci využívá platformu Camel integration a ORACLE Advance Queuing (AQ). Ta je rovněž využita při paralelizaci zpracování importovaných dat ze SÚKL.