Analýza úspěšnosti odečtů

Zákazníkem je společnost provozující rozvodní síť, která z důvodu informačních povinností vůči regulačnímu úřadu provozuje technologii vzdálených odečtů přes GSM síť.

 

Z několika důvodů může docházet k neúspěšnému GSM volání, při kterém se nepovede získat data z měřícího přístroje. Tato chybovost se může týkat jednotlivých odběrných míst, typů měřících přístrojů a GSM terminálů nebo jejich kombinace. Řešením jednotlivých problémů lze významně optimalizovat provozní náklady technologie.

 

Námi dodané řešení obsahuje kompletní databázi prvků technologie a jejich vzájemné zapojení, které se navíc v čase mění. Na jednotlivých lokalitách nebo prvcích umožňuje sledovat časový průběh úspěšnosti odečtů, počtu volání nutných k odečtu, délky a ceny volání. Tyto data umožňuje analyzovat i sestupem na úroveň jednotlivých volání a jejich chybových kódů.

 

Dále naše řešení obsahuje nástroj na analýzu logů a závislosti četnosti jednotlivých chybových kódů na typu měřícího přístroje a dalších parametrů. Jako celek je dodané softwarové řešení užitečným nástrojem k vytipování problémů v technologii a k následnému vyhodnocení prováděných optimalizací.

 

Parametry implementace:

  • Glassfish aplikační server
  • ORDO 2.0 aplikační platforma
  • Databáze MS SQL
  • Integrace dat ze 4 systémů

 

Analýza úspěšnosti odečtu