Vítáme Vás na webových stránkách naší společnosti

 

logo

   


 

Ticketing pro České Radiokomunikace a. s.

V rámci projektu byl vyvinut a implementován informační systém sloužící k příjmu a zpracování uživatelských požadavků.

Chat linky bezpečí / Rodičovské linky

Počátkem července roku 2019 byl zahájen provoz chatu Linky bezpečí/Rodičovské linky.

TA ČR

Cílem projektu je implementovat agendový informační systém ISTA pro Technologickou agenturu České republiky (TA ČR) a zajistit jeho podporu a další rozvoj.

ePreskripce

Aplikace ePreskripce (EPS) stahuje data elektronických receptů (eRecept) ze SÚKL a poskytuje je ostatním informačním systémům v rámci zdravotní pojišťovny (ZP).

Start Servicedesku telekomunikační společnosti

AHASWARE pracuje od začátku roku 2018 na implementaci svého Service Desk řešení telekomunikační společnosti.

Analýza úspěšnosti odečtů

Zákazníkem je společnost provozující rozvodní síť, která z důvodu informačních povinností vůči regulačnímu úřadu provozuje technologii vzdálených odečtů přes GSM síť.

Nové sídlo společnosti

Přestěhovali jsme se! Nyní sídlíme v 

Prague Gate

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4 - Chodov

 

 

FINdb

Vývoj a podpora aplikace FINdb, která je postavená na konsolidaci finančních dat pro plánování, monitoring a reporting financí v IT.

Projekt QG0

Nástrojová podpora IT procesů implementovaných v rámci významné finanční instituce.

Podpora GPE

Tento projekt vznikl na základě úspěšné implementace service-deskového nástroje.

Pohledávky pro VZP ČR

Projekt byl součástí širšího projektu, který si kladl za cíl podpořit vymáhání pohledávek.

AKORD2

Aplikace vznikla jako podpora stejnojmenného projektu VZP ČR.

OVSD pro HPO

V jedné velké české finanční instituci se zahraniční účastí jsme nasadili systém HP OpenView Service Desk 4.5 jako náhradu za stávající, morálně zastaralý ITSM systém Remedy ARS.

SD SSP

Pro organizaci Telefónica Czech Republic, a.s. byla vytvořena webová aplikace jako nástavba nad aplikací HP OpenView Servicedesk 4.5.

SD DSP

Pro Komerční banku, a.s. byla vytvořena webová aplikace jako nástavba nad aplikací HP OpenView Servicedesk 4.5.

Školení CLIENT AUTOMATION

V rámci tohoto projektu jsme zákazníkovi poskytovali odborné technické konzultace k softwarovému nástroji HP Client Automation - nyní Radia Client Automation.

ES ATM

Jedná se o samostatný projekt, který firma AHASWARE s.r.o. dodala v rámci interního projektu České spořitelny, a.s. zaměřeného na zvýšení efektivnosti služeb poskytovaných v síti ATM.

Projekt AAA pro VZP ČR

Audit činností administrátorů je řešení pro UNIX/Linux systémy umožňující monitoring a audit provedených operací na sledovaných serverech.

KC Portal 2011

Jedná se o další ročník úspěšného projektu pro Českou spořitelnu, a.s., zaměřeného na implementaci a rozšiřování funkčností aplikace KC Portal

Procesní mapa TCO

Cílem tohoto projektu bylo v první fázi zmapování a zaznamenání stávajících procesů telco divize společnosti T- Systems a.s.

O2 OUTAGES

O2 Outages je aplikace na platformě ORDO vyvinutá pro organizaci Telefónica Czech Republic, a.s.

Migrace do HP SM

Společnost, která pro svého zákazníka provozovala service-deskový systém HP OVSD, se připravovala na migraci tohoto systému do již implementovaného systému