Chat linky bezpečí / Rodičovské linky

Počátkem července roku 2019 byl zahájen provoz chatu Linky bezpečí/Rodičovské linky.

 

Chat Linky bezpečí/Rodičovské linky je postaven na aplikační platformě ORDO 2.0, provozován je na serveru GlassFish a k perzistentnímu ukládání dat využívá Microsoft SQL Server. Uživatel k aplikaci přistupuje přes protokol HTTP(S) prostřednictvím webového prohlížeče. Zasílání zpráv mezi klienty a konzultanty Linky bezpečí/Rodičovské linky je realizováno plně duplexně pomocí komunikačního protokolu WebSocket.

 

Chat Linky bezpečí je určen pro děti a studenty do 26 let. Ti mají umožněno na adrese chat.linkabezpeci.cz vstoupit do chatovací místnosti a obrátit se zde s žádostí o pomoc na některého z konzultantů. Klient (zde dítě či student) na svém monitoru vidí jednoduchou chatovací místnost, kde si píše s anonymizovaným konzultantem.

 

Vstup do chatovací místnosti je podmíněn registrací klienta, kam vyplňuje pouze svou přezdívku, čímž je zajištěna anonymita klienta.

 

Klient

 

 

Konzultant má na svém monitoru vedle sebe dvě chatovací okna, jedno pro komunikaci s klientem a druhé, ve kterém má možnost kontaktovat intervizora s žádostí o podporu.

 

 Konzultant

 

 

Po ukončení chatu je konzultant přesměrován do formuláře, kam vyplní své komentáře a postřehy k proběhlému chatu. Některé informace (např. jméno klienta, délka interakce) jsou již předtím automaticky vyplněny a šetří tak konzultantovi čas.

 

Interakce

 

Záznam chatu je uchován v databázi, klient má poté právo jej kdykoliv smazat. Klient má rovněž k dispozici historii záznamů všech svých chatů s konzultanty.

 

Chat Rodičovské linky je určen rodičům dětí a studentů do 26 let. K dispozici ho rodiče mají na adrese chat.rodicovskalinka.cz. Komunikace mezi klienty (zde rodiči) a konzultanty zde probíhá stejně jako v případě Linky Bezpečí.