Konzultace

i_ConsultingServices.png

Konzultace
Zkopírovat odkaz

Společnost AHASWARE s.r.o. je poskytovatelem konzultačních služeb, které

 • zvyšují standard poskytovaných služeb Vašeho IT
 • snižují nároky na provozní a investiční prostředky

Poskytujeme konzultační služby v oblastech

 • správa sítí a systémů
  • návrhy a implementace dohledových nástrojů správy sítí a systémů (např. platforma hp OpenView)
  • integrační práce spojené s těmito dohledovými prostředky
 • procesní řízení IT
  • návrhy a implementace ITIL nástrojů a s nimi spojenými procesy
  • integrace ITIL a CRM nástrojů
  • konzultace v oblasti vyhodnocování a měření IT služeb
 • bezpečnost
  • systémová bezpečnost a bezpečnost databázových serverů
  • infrastruktura veřejných klíčů (PKI)
  • analýza rizik
 • činnosti
  • zmapování a zaznamenání stávajících procesů
  • vyhodnocení efektivity a vyspělosti procesů (a tedy i dané organizace)
  • návrhy nových procesů a postupů
  • podklady pro ISO audit
  • spojeno s používaným procesním nástrojem
   • audit
   • návrh změn
   • výběr nástroje
   • návrh/implementace nového procesního nástroje (Service Desk, Workflow Management, Work Order Management, …)
 • vstupy – pohovory se zaměstnanci, stávající dokumenty
 • výstupy – procesní diagramy, dokumenty se slovním popisem
 • nástroje pro modelování procesů (ARPO Modeler, ARIS Toolset)
 • metodiky a best practices (ITIL, CMM, eTOM)

Všechny konzultační služby mohou být doplněny vývojovými prácemi a podporou ServiceDesku.