ES ATM

Jedná se o samostatný projekt, který firma AHASWARE s.r.o. dodala v rámci interního projektu České spořitelny, a.s. zaměřeného na zvýšení efektivnosti služeb poskytovaných v síti ATM.

 

V aplikaci KC Portal (interní webový portál České spořitelny dodávaný firmou AHASWARE s.r.o., který umožňuje správu ATM, poboček a POS a poskytuje mnoho dalších funkčností) byly v rámci tohoto projektu implementovány zejména tyto funkčnosti / úpravy:

  • úpravy související se zavedením nominálu CZK 500 na ATM (transport dat a jejich prezentace, monitoring stavu hotovosti na ATM, predikce obratu a plánování dotací nově zavedeného nominálu na ATM),
  • reporty pro monitoring využívání možnosti volby skladby hotovosti při výběru z ATM,
  • reporty pro monitoring DCC transakcí,
  • optimalizace algoritmů predikce obratu na ATM a plánování dotací (slučování dotací, plánování mimořádných dotací, zavedení alternativních dotačních dnů, dělení dotace na nominály, evidence skokového nárůstu či poklesu obratu na ATM vlivem události v jeho okolí),
  • rozšíření funkčnosti mapového rozhraní aplikace: Export mapového podkladu ve formě obrázku, export zobrazovaných dat do tabulky MS Excel.