O2 OUTAGES

O2 Outages je aplikace na platformě ORDO vyvinutá pro organizaci Telefónica Czech Republic, a.s.

 

Aplikace slouží k hlášení plánovaných výluk i evidenci neplánovaných výpadků a odstávek. Umožňuje evidenci průběhu odstávky, nastavení kontrolních bodů odstávky a vyplňovat protokol o odstávce.

 

V přehledné formě prezentuje aktuálně probíhající výluky.

 

Uživatelé mají možnost nastavení notifikací pomocí různých kanálů (E-mailu, sms ...) při výpadku specifické aplikace, nebo při dosažení určitého kontrolního bodu. Součástí aplikace je také desktopová aplikace sloužící k okamžité notifikaci uživatele při výpadku konkrétní aplikace.

 

          O2_OUTAGES