Procesní mapa TCO

Cílem tohoto projektu bylo v první fázi zmapování a zaznamenání stávajících procesů telco divize společnosti T- Systems a.s.

 

Hlavním zdrojem informací byly pohovory se zaměstnanci, dále doplněné existujícími dokumenty. Výstupy těchto pohovorů byly přetaveny do procesních schémat a následně verifikovány s účastníky jednotlivých procesů. Jako modelovací nástroj se při tomto projektu osvědčil ARIS Toolset.

 

V dalších fázích jsme se zákazníkem spolupracovali na optimalizaci procesů a jejich modifikacích vzhledem k měnícím se podmínkám, ve kterých společnost zákazníka působí.

 

Práce na procesní mapě vyústila v přípravu podkladů pro audit ISO 20 000, kterým zákazník úspěšně prošel.