Reference

Reference

References1 Jedním z klíčových prvků správy ATM a POS je v České spořitelně systém KC portál, podporující celý životní cyklus bankomatu, predikci obratu a plánování hotovostních dotací, správu i vlastní distribuci marketingových kampaní, vzdálený / servisní přístup k ATM včetně diagnostiky a distribuce software, dále pak přehledové grafy i mapové rozhraní a mnoho dalších funkcí.
References3 Společnost T-Mobile (a dříve také T-Systems) řeší potřebu integrace mezi interními systémy a systémy třetích stran prostřednictvím integračního rozhraní Local Business Bus na platformě ORDO, které pomocí modulů Camel Manager a Integration Broker umožňuje propojit navazující procesy, činnosti, stavy a události.
References2 Pro společnost Home Credit získává systém Reclaim primární data z bankovního systému, řídí proces vymáhání pohledávek, eviduje vymáhací data a vede operátory časného vymáhání. Dále také připravuje denní dávku korespondence, podporuje pozdní vymáhání a externí vymáhací agentury.
References4 Již mnoho let využívá Telefónica O2 řešení Outages pro hlášení poruch, výpadků a řízení výluk a odstávek aplikací. Řešení na platformě ORDO umožňuje důslednou evidenci průběhu každé odstávky, nastavení kontrolních bodů a vyplnění protokolu. Samozřejmostí je také odesílání notifikací SMS nebo e-mailem.
References5 Linka bezpečí provozuje dlouhodobě náš systém na podporu pomoci volajícím, registraci probíhajících hovorů, získávání statistických dat a obecně pro řízení celého telefonního centra. Systém také interně umožňuje řídit rozdělování služeb nebo plnit funkci messengeru.
References6 V roli technologického a implementačního partnera společnosti Hewlett Packard jsme se účastnili velkého množství dalších projektů na implementace, customizace, lokalizace a podporu řešení na platformách HP Service Desk, HP Operations Manager, HP Business Service Management nebo HP Universal CMDB.